Vegvær Web
Værmelding
Vegkamera
Vegmelding
Vinterdrift

Brukarnamn:
Passord:Kjeldehenvisning
Statens vegvesen ber om at informasjon som vert henta frå denne internettsida og formidla vidare gjennom media skal følgjast av ei kjeldehenvisning til
Statens Vegvesen

Dersom du har spørsmål til løysinga, kan du senda ein epost her

Viktig melding !

Vegvær er den offisielle kjelda til værstasjonsdata for entreprenørar med vedlikehaldskontraktar med Statens vegvesen. Webadresse: www.vegvar.no Entreprenørar som ikkje har fått tilgang kan sende e-post til vegvarvest@vegvesen.no med personlig e-post, firmanamn, organisasjonsnummer, telefonnummer og driftskontraktsnummer. For publikum er Vegvær nå også tilgjengeleg som mobilapp både på Android og Apple. Google play App store