Vegvær Web
Værmelding
Vegkamera
Vegmelding
Vinterdrift

Brukarnamn:
Passord:Kjeldehenvisning
Statens vegvesen ber om at informasjon som vert henta frå denne internettsida og formidla vidare gjennom media skal følgjast av ei kjeldehenvisning til
Statens Vegvesen

Dersom du har spørsmål til løysinga, kan du senda ein epost her

Vêrmeldingstenester

Entreprenørane som har drifts- og vedlikeholdskontraktar med Statens vegvesen skal bruke "Kilden" til DNMI: kilden.met.no

Brukarnavn og passord er sendt ut til alle entreprenørane via kontraktsansvarlege hos Statens vegvesen. Dersom entreprenørane har problem med tilgang ber me dykk kontakte oss. Hos DNMI finn ein bl.a: Observasjoner, historiske data, prognosar og ulike vêrkart.

Region vest, Veg- og Trafikkavdelinga , Juli 2007.